انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر حجت مرتضائیان
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922161 (009821)
  نمابر:   .................(009821)
  پست الکترونیک: mehranmortezaeian@yahoo.com
 گروه آموزشی             قلب کودکان
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی             فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی اطفال